Enerji Tüketimi (Energy consumption) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Tüketimi (Energy consumption):
Müşteriye teslim edilen enerji.

Enerji Tüketimi (Energy consumption) ile ilgili benzer terimler:

Bir Elektrik Tesisatının Başlangıç (Besleme) Noktası : (Origin of an elektrical installation service entrance ) Bir tesisata devam

Veri Kayıt Kodu : Şebeke Kodu'nun bir bölümü.devam

ÇED : Çevre Etki Değerlendirme.devam

Kullanma Faktörü (Utilization factor) UF : Sistem maksimum talebinin üretim kapasitesine oranı maksimum talep / üdevam

Şebeke Kayıpları : Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı sürecinde şebekede oluşan elektrdevam

Özgül Isı Tüketimi : Santralda tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisinedevam