Enerji Tüketicisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Tüketicisi:
Enerjiyi kendi ihtiyaçları için kullanan gerçek ya da tüzel kişidir.

Enerji Tüketicisi ile ilgili benzer terimler:

Enerji / Maliyet Oranı Yöntemi : Bir tesisin inşası için gerekli enerji miktarının tahmininde kullanılan devam

Fider : Bir merkezin barasından bir müşteri ya da müşteriler grubuna enerji ildevam

Nominal Değer : Bir, makine, Generatör, trafo; teçhizat vd. malzemenin etiket değeridir. Eldevam

Manevra : Sistemin belli kısımlarını devreye sokmak veya devreden çıkarmak için YDM'devam

Kilitleme : Trafo zati ve hat korumaları ile Bara diferansiyel röle çalışması halinddevam

Linyit : Kahverengi-siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı devam