Enerji Tüketicisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Tüketicisi:
Enerjiyi kendi ihtiyaçları için kullanan gerçek ya da tüzel kişidir.

Enerji Tüketicisi ile ilgili benzer terimler:

Enerji Varlıkları (Yararlanabilen Enerjiler) : Ekonomik yönden işletilebilir olup olmadıkları dikkate alınmaksızın tedevam

İletim Kapasitesi : Bir iletim hattının nominal değerlerindeki ilettiği elektrik enerjisidir. (Kdevam

Isı Sarfiyatı (Oranı) : Santralde tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisinedevam

Enerji Maliyet Oranı : Bir ürünün imali için gerekli enerji giderinin, aynı ürünün toplam maliydevam

Besleme Noktası : Elektrik enerjisinin bir şebekeden diğer bir şebekeye (örnek; sözleşme ildevam

Taşkömür : Siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 3devam