Enerji Teminine İlişkin Karakteristikler Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Teminine İlişkin Karakteristikler:
Bunlar, enerji temininin / ikmalinin özelliklerini ve tüketici tercih kriterlerini belirler. (Örneğin; ekipmanların güvenilirliği, bakım ve onarım hizmetlerinin kalitesi, işletme esnekliği ve güvenliği, yatırım ve yer ihtiyacı, konfor, enerji fiyatı ve ödeme koşulları, çevre korunması vs.)

Enerji Teminine İlişkin Karakteristikler ile ilgili benzer terimler:

Tüketiciler : Toptancı veya nihai tüketiciler ve dağıtım şirketleri.devam

Cihaz : Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili tesisat elemanına denir.devam

KÇGT Ünitesi : Yakıt kullanımında verimliliğin arttırılması için birlikte çalışmaları öngörüdevam

Temin : Elektriğin tüketiciye satışı ve / veya teslim edilmesi.devam

Enterkonnekte Taraflar : TUISO ile arasında Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması olan şirketledevam

Tablocu : Trafo Merkezleri ile bazı Santrallarda bulunan ve işletme şartlarını gdevam