Enerji Teminine İlişkin Karakteristikler Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Teminine İlişkin Karakteristikler:
Bunlar, enerji temininin / ikmalinin özelliklerini ve tüketici tercih kriterlerini belirler. (Örneğin; ekipmanların güvenilirliği, bakım ve onarım hizmetlerinin kalitesi, işletme esnekliği ve güvenliği, yatırım ve yer ihtiyacı, konfor, enerji fiyatı ve ödeme koşulları, çevre korunması vs.)

Enerji Teminine İlişkin Karakteristikler ile ilgili benzer terimler:

Enerji Yoğunluğu : GSMH başına tüketilen enerji.devam

EDF : Fransız Elektrik Kurumu.devam

Sigorta : Devre elemanlarım koruyan güvenlik parçasıdır.devam

Hat : Enerji iletimine (nakline) yarayan ve üzerinde izolesi bulunmayan demidevam

İkincil (Sekonder) Enerji (Türetilen Enerji) : Primer enerjinin ya da diğer sekonder enerji biçimindeki enerjilerin dönüştdevam

Enerji Rezervleri : Ekonomik yönden işletilebilir, bilinen ya da tahmin edilen enerji hammdevam