Enerji Teminine İlişkin Karakteristikler Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Teminine İlişkin Karakteristikler:
Bunlar, enerji temininin / ikmalinin özelliklerini ve tüketici tercih kriterlerini belirler. (Örneğin; ekipmanların güvenilirliği, bakım ve onarım hizmetlerinin kalitesi, işletme esnekliği ve güvenliği, yatırım ve yer ihtiyacı, konfor, enerji fiyatı ve ödeme koşulları, çevre korunması vs.)

Enerji Teminine İlişkin Karakteristikler ile ilgili benzer terimler:

Enerji Varlıkları (Yararlanabilen Enerjiler) : Ekonomik yönden işletilebilir olup olmadıkları dikkate alınmaksızın tedevam

Kapalı Devre : Devre anahtarı, devreden akım geçirecek konum da ise bu devreye kapalı ddevam

Baz Yük (Based load ) : Bir zaman periyodu boyunca en düşük yük.devam

Dağıtım Seviyesine Bağlı Enerji Üreticisi : İletim Şebekesine bağlı olmayıp, doğrudan bir Müşterinin şebekesine ya da Dağıtımdevam

Enerjinin Rasyonel Kullanımı : Enerjinin tüketiciler tarafından sosyal, politik, mali ve çevresel koşuldevam

EF : Enerji Fonu.devam