Enerji Teminine İlişkin Karakteristikler Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Teminine İlişkin Karakteristikler:
Bunlar, enerji temininin / ikmalinin özelliklerini ve tüketici tercih kriterlerini belirler. (Örneğin; ekipmanların güvenilirliği, bakım ve onarım hizmetlerinin kalitesi, işletme esnekliği ve güvenliği, yatırım ve yer ihtiyacı, konfor, enerji fiyatı ve ödeme koşulları, çevre korunması vs.)

Enerji Teminine İlişkin Karakteristikler ile ilgili benzer terimler:

Reaktif Enerji Tarifesi : Sanayi, Ticarethane, Resmi Daire, Şantiye, Endüksiyon ve ark ocakları, devam

Abone (Müşteri) : TEİAŞ'ın sözleşmelerinde karşı taraf olan mesken, işletme, bölge, şebekedevam

Baraj (Gövdesi) : Bir düşü oluşturmak ve bir su kütlesini tutmak amacıyla kurulan rezervdevam

Kesici : Normal Yüklü ya da arızalı elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.devam

Kurulu Güç : Kullanım yerindeki kurulu makina, motor, cihaz ve elektrikli aletler idevam

Sistem Yük Faktörü (Yıllık) : Bir enerji sisteminin yıllık ortalama yükünün aynı yıl içindeki maksimumdevam