Enerji Tasarrufu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Tasarrufu:
Enerji savurganlığının önlenmesi amacıyla üreticiler ve kullanıcılar tarafından alınan önlemlerdir. Bu önlemler pasif (örneğin; yalıtım), aktif (örneğin; kaçak ısı ya da boşuna yanan gazın değerlendirilmesi), ya da düzenleyici (örneğin; taşıma yönteminin değiştirilmesi) olabilir.

Enerji Tasarrufu ile ilgili benzer terimler:

Baraj (Gövdesi) : Bir düşü oluşturmak ve bir su kütlesini tutmak amacıyla kurulan rezervdevam

ETKB : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.devam

Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması : TUISO ve bir İHS ve/veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışınddevam

Abone İştirak (Katılım) Bedelleri : a- Pazar Katılım Bedeli, (Müşteriye devredilen abone karşılığı giderdidevam

NGS (National Grid System) : (Ulusal Kablo Şebekesi Sistemi.) (USS)devam

Reaktif Güç : Elektrik akımı gerilime göre doksan derece (90) faz farklı olup, iş gödevam