Enerji Tasarrufu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Tasarrufu:
Enerji savurganlığının önlenmesi amacıyla üreticiler ve kullanıcılar tarafından alınan önlemlerdir. Bu önlemler pasif (örneğin; yalıtım), aktif (örneğin; kaçak ısı ya da boşuna yanan gazın değerlendirilmesi), ya da düzenleyici (örneğin; taşıma yönteminin değiştirilmesi) olabilir.

Enerji Tasarrufu ile ilgili benzer terimler:

Net Düşü : Hidroelektrik santrallarında baraj gölü su yüzeyi ile su alma ağzı arası devam

Bağlama Hattı : İki ayrı sistemi birbirine bağlayan ve bu sistemler arasındaki enerji alışdevam

Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı : Elektrik enerjisini abonenin kullanım yeri içerisine götürmek amacıyla, devam

Santral İç Tüketimi : Santral yardımcı ve ek tesislerinin (transformatör kayıpları dahil) eldevam

YİD : Yap İşlet Devret.devam

Brüt Düşü : (Gross head) Bir hidrolik santralda, türbinin kullanabileceği suyun en üsdevam