Enerji Sistemi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Sistemi:
Türkiye'deki enterkonnekte İletim Sistemi ve kendi bağlantı şebekeleri de dahil olmak üzere, Doğrudan Bağlı üretim santrallarının oluşturduğu sistemdir. Bazı durumlarda, İletim Şebekesinin parçalara bölünmüş ve fiziksel olarak enterkonnekte olmayan, İzole (Ada) Enerji Sistemi ya da işletmeyle ilgili nedenlerden ötürü (frekans ya da gerilim kontrolüne ilişkin problemler) sistemin diğer kısımlarından elektriksel olarak izole edilmiş bölümlerini de kapsar. "Enerji Sisteminin bütünü/tamamı" terimi kapsamına, İletim Sistemine bağlı Dağıtım Şebekeleri de dahildir.

Enerji Sistemi ile ilgili benzer terimler:

ESİ'nin Yük Dağıtım Sorumlusu : ESİ tarafından, Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarının işletidevam

Zone : Mesafe koruma rölelerine ait etkin koruma yapabildiği bölge demektir. Zondevam

Dağıtım Şebekesi : TEDAŞ ve imtiyazlı dağıtım şirketleri de dahil olmak üzere, Lisanslı bir ddevam

Röle : Sistemde oluşan arıza, aşırı yük, ısınma ve Aşır/düşük frekans gibi dudevam

Ekonomik Potansiyel Enerji : Belirli koşullarda ekonomik olarak sağlanabilen hidro-elektrik enerji mikdevam

Termik Santral : Katı, sıvı ya da gaz halindeki fosil yakıtların kimyasal enerjisinin edevam