Enerji Sistemi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Sistemi:
Türkiye'deki enterkonnekte İletim Sistemi ve kendi bağlantı şebekeleri de dahil olmak üzere, Doğrudan Bağlı üretim santrallarının oluşturduğu sistemdir. Bazı durumlarda, İletim Şebekesinin parçalara bölünmüş ve fiziksel olarak enterkonnekte olmayan, İzole (Ada) Enerji Sistemi ya da işletmeyle ilgili nedenlerden ötürü (frekans ya da gerilim kontrolüne ilişkin problemler) sistemin diğer kısımlarından elektriksel olarak izole edilmiş bölümlerini de kapsar. "Enerji Sisteminin bütünü/tamamı" terimi kapsamına, İletim Sistemine bağlı Dağıtım Şebekeleri de dahildir.

Enerji Sistemi ile ilgili benzer terimler:

Güvence : TEİAŞ'a elektrik enerjisi fazlasını nakil eden üretiminin tamamı veya fadevam

Nominal Güç (Nominal Kapasite) : Bir tesisin sürekli çalışma rejiminde öngörülen ve boyutlandırıldığı azami devam

Linyit : Kahverengi-siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı devam

Üreteç : Elektrik akımı üreten makine ve cihazlardır. Pil, akü, dinamo,alternatdevam

İnvertör İstasyonu : Doğru akımı, alternatif akıma çeviren elektrik tesisidir.devam

Satıcı Piyasası : (Seller's Market) Elektrik talebinin üretimden yani arzdan fazla olduğu ddevam