Enerji Sistemi İşletmecisi (ESİ) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Sistemi İşletmecisi (ESİ):
TUISO içerisinde İletim Planlaması, işletme planlaması, Enerji Sisteminin yüklenmesi ve MYD dahil Üretim Gruplarının yük dağıtıma dahil edilmesinden sorumlu olan birim TUISO genel müdürlüğü.

Enerji Sistemi İşletmecisi (ESİ) ile ilgili benzer terimler:

Birincil Enerji Girdisi : Birincil enerjinin (örneğin; kömür, petrol, doğal gaz vb.) bir yöntemle tükedevam

Pompajla Biriktirmeli Santral : Rezervuarı pompaj yoluyla kısmen ya da tamamen doldurulan hidroelektridevam

Anerji : Belirli termodinamik koşullarda diğer bir enerji biçimine dönüştürülemeyen devam

Enerji Varlıkları (Yararlanabilen Enerjiler) : Ekonomik yönden işletilebilir olup olmadıkları dikkate alınmaksızın tedevam

Büyük Tüketici : Global tüketim ya da nihai ürün birimi itibarıyla büyük miktarlarda endevam

Bağlama Hattı : İki ayrı sistemi birbirine bağlayan ve bu sistemler arasındaki enerji alışdevam