Enerji Sistemi İşletmecisi (ESİ) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Sistemi İşletmecisi (ESİ):
TUISO içerisinde İletim Planlaması, işletme planlaması, Enerji Sisteminin yüklenmesi ve MYD dahil Üretim Gruplarının yük dağıtıma dahil edilmesinden sorumlu olan birim TUISO genel müdürlüğü.

Enerji Sistemi İşletmecisi (ESİ) ile ilgili benzer terimler:

Al : Enerji üreticisinin "al ya da öde" yakıt sözleşmesindeki, MAMS ile üzedevam

Otoprodüktör : Otoprodüktör, herhangi biz hizmet veya sanayi iş kolunda faaliyet göstdevam

Saha Koşullarına Bağlı Kapasite : Duruma göre bir Üretim Grubu ya da Üretim Santralının, yerel ortam ve sadevam

Reaktif Güç : Elektrik akımı gerilime göre doksan derece (90) faz farklı olup, iş gödevam

İşletmeye Amade Olma Faktörü : O ay için saat toplamından, o ay içindeki Bakım, Revizyon, Arıza için duruladevam

Şebeke Konfigürasyonu : Bir şebekenin branşmanlarının düzenlenmesi ve bağlantı durumuna göre değişikdevam