Enerji Politikası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Politikası:
Üretilen enerjinin dönüşümü, depolanması, dağıtımı,kullanılması ve ulusal ve uluslar arası kaynaklarla toplam enerji talebinin karşılanması için gerekli tedbirlerin belirlenmesi ile ilgili ulusal (ya da uluslararası) politikanın bir parçası olup bu kapsamda birincil ve yenilenemeyen kaynaklar ile çevre korumasını dikkate alır.

Enerji Politikası ile ilgili benzer terimler:

Şebeke : Duruma göre, herhangi bir kullanıcı ya da Müşteri'ye ait şebeke ya da devam

Programlı İşletme Dışı Kalma Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam

Tek Devreli Hat : Tek devreli elektrik hat dır.devam

Isıl Değer : Katı ve sıvı yakıtların 1 kg'nın, gaz yakıtların ise 1 m³ ünün, 0 C'dadevam

Motor : Diğer enerji biçimlerini mekanik enerjiye dönüştüren makina (ekipman)dır.devam

Yük Dağıtım Merkezleri (YDM) : TEİAŞ Elektrik sisteminin üretim ve tüketim yönünden emniyetli, kalitelidevam