Enerji Politikası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Politikası:
Üretilen enerjinin dönüşümü, depolanması, dağıtımı,kullanılması ve ulusal ve uluslar arası kaynaklarla toplam enerji talebinin karşılanması için gerekli tedbirlerin belirlenmesi ile ilgili ulusal (ya da uluslararası) politikanın bir parçası olup bu kapsamda birincil ve yenilenemeyen kaynaklar ile çevre korumasını dikkate alır.

Enerji Politikası ile ilgili benzer terimler:

Enerjinin Rasyonel Kullanımı : Enerjinin tüketiciler tarafından sosyal, politik, mali ve çevresel koşuldevam

Büyük Ölçekli Besleme Noktası (BÖBN) : İletim Şebekesi üzerindeki, elektrik enerjisinin bir müşteriye toptan oldevam

Ring (Halka) Şebeke : Bir besleme noktasından çıkan elektrik hatlarının yine aynı noktaya dönddevam

Enerji Satış Anlaşması (ESA) : Bir kullanıcı ile, merkezi satıcı rolü kapsamında MAMS arasındaki, MAMdevam

Demant : Müşteri tesislerinden çekilen gücün o ay içindeki 15 dakikalık değerlerin en devam

Enerji Sistemi : Türkiye'deki enterkonnekte İletim Sistemi ve kendi bağlantı şebekeleri de devam