Enerji Maliyet Oranı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Maliyet Oranı:
Bir ürünün imali için gerekli enerji giderinin, aynı ürünün toplam maliyetine oranıdır.

Enerji Maliyet Oranı ile ilgili benzer terimler:

Yük : Enerji Sistemindeki, duruma göre tek bir ya da birkaç Üretim Grubu tarafdevam

Senkronize Olma : Bir Üretim Grubu, ya da çalışır durumda Üretim Grubunun (Gruplarının) bağlı bdevam

Jeotermal Buhar Rezervuarı : Yer altı yoğun katmanlarında tutulan ya da zorlukla yerine terk eden, jeodevam

İşletme Amaçlı Ölçüm : Ulusal Kontrol Merkezi (UKM) (Ulusal Yük Dağıtım Merkezi-UYDM) SCADA sistdevam

Enerji Tüketicisi : Enerjiyi kendi ihtiyaçları için kullanan gerçek ya da tüzel kişidir.devam

Reaktif Güç : Elektrik akımı gerilime göre doksan derece (90) faz farklı olup, iş gödevam