Enerji Maliyet Oranı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Maliyet Oranı:
Bir ürünün imali için gerekli enerji giderinin, aynı ürünün toplam maliyetine oranıdır.

Enerji Maliyet Oranı ile ilgili benzer terimler:

Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcısı : Müşterilere enerji satan şirketlerdir.devam

Elektrik Tesisleri : Elektrik enerjisini; üretimi, transformasyonu (yükseltme ve indirme), devam

Enerji Yoğunluğu : GSMH başına tüketilen enerji.devam

Merkezi Yük Dağıtıma Dahil Üretim Grubu (MYD Dahil Üretim Grubu) : ESİ'nin yönergeleri doğrultusunda, en düşük maliyetli merkezi yük dağıtımın sdevam

İşletmeden Kaldırma : Bir enerji tesisinde işletme faaliyetlerinin, tekrar işletmeye alma södevam

Dağıtım : Elektriğin tüketicilere dağıtılması amacıyla orta ve düşük gerilim sistemlerdevam