Enerji Maliyet Oranı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Maliyet Oranı:
Bir ürünün imali için gerekli enerji giderinin, aynı ürünün toplam maliyetine oranıdır.

Enerji Maliyet Oranı ile ilgili benzer terimler:

Kok Gazı : Koklaştırma fırınlarında oluşan yanıcı gazlardır.devam

Manevra : Sistemin belli kısımlarını devreye sokmak veya devreden çıkarmak için YDM'devam

Önlenebilir Kayıplar : Enerjinin rasyonel biçimde kullanılmasıyla önlenebilecek kayıplardır. devam

Yedek Besleme Sistemi : (Standby supply system) Kişilerin güvenliği dışındaki sebeplerle normal bdevam

İşletme Amaçlı Ölçüm : Ulusal Kontrol Merkezi (UKM) (Ulusal Yük Dağıtım Merkezi-UYDM) SCADA sistdevam

Beklenen Sağlanamayan Enerji (Expedced unserved energy) : EUE Bir arıza ya da devredışı olma durumu görüldüğünde sağlanamayacağı beklenendevam