Enerji Kaynakları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Kaynakları:
Doğrudan, değiştirme ya da dönüştürme yoluyla yararlı enerji üreten tüm kaynaklardır. Çok defa, "enerji kaynakları", "enerji biçimleri", enerji etkenleri ve " enerji" terimleri birbirinin yerine kullanılabilmektedir.

Enerji Kaynakları ile ilgili benzer terimler:

Orta Gerilim : 1 kV'dan yüksek olup 36 kV'u geçmeyen gerilim.devam

Akım Trafosu : Akımı belli bir oran dahilinde değiştirip yüksek gerilim devresinden izoldevam

Toptancı Tüketiciler : Üye Devletler varlıklarını tanırsa elektriği alan ve satan ve kurulduklarıdevam

Otoprodüktör : Otoprodüktör, herhangi biz hizmet veya sanayi iş kolunda faaliyet göstdevam

Nominal Güç (Nominal Kapasite) : Bir tesisin sürekli çalışma rejiminde öngörülen ve boyutlandırıldığı azami devam

Örgü Şebeke : Değişik besleme noktalarına bağlı halka şebekelerden oluşan bir sistemdir. Ddevam