Enerji Kaynakları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Kaynakları:
Doğrudan, değiştirme ya da dönüştürme yoluyla yararlı enerji üreten tüm kaynaklardır. Çok defa, "enerji kaynakları", "enerji biçimleri", enerji etkenleri ve " enerji" terimleri birbirinin yerine kullanılabilmektedir.

Enerji Kaynakları ile ilgili benzer terimler:

Nükleer Yakıt : Bir reaktörde zincirleme nükleer reaksiyonu sürdürebilen nitelikte, fodevam

Aktif Hasılat : Tüketilen enerjiden elde edilen hasılattır. (Güç bedeli hasılat hariç)devam

Feul Oil : Yakma tesislerinde ısı üretimi için kullanılan akışkan ya da az akışkan devam

Radyal Şebeke : Elektrik hatlarının yalnız bir noktadan beslendiği şebeke ya da şebeke bödevam

Ekonomi Kapasite : Bir Generatör, santral, motor; şebeke, fabrika gibi tesislerin %60-80 devam

Arıza Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam