Enerji Dış Satımı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Dış Satımı:
Ülke dışına satımı yapılan enerji miktarıdır.

Enerji Dış Satımı ile ilgili benzer terimler:

Güvence Bedeli : Abonenin kW'ı başına ödeyecekleri nakit veya ayni miktardır.devam

Enerji Satış Anlaşması (ESA) : Bir kullanıcı ile, merkezi satıcı rolü kapsamında MAMS arasındaki, MAMdevam

Emreamade : Grup, Hat, Trafo, Kesici vd. Teçhizatın arıza, bakım, revizyon gibi durudevam

Enerji Kaynakları : Doğrudan, değiştirme ya da dönüştürme yoluyla yararlı enerji üreten tüm kayndevam

Teçhizat : Birden fazla cihazdan oluşan tesisata denir.devam

Şebekeye Verilen Enerji : Şebekeye verilen elektrik enerjisinin tümüdür, diğer bir ifade ile şebekendevam