Enerji Alım Anlaşması (EAA) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Alım Anlaşması (EAA):
Bir Enerji Üreticisi ile, merkezi alıcı rolü kapsamında MAMS arasındaki, Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilmiş Üretim Grubundan satın alınacak Güç ve/veya Enerji ve/veya diğer hizmetlere ilişkin anlaşma.

Enerji Alım Anlaşması (EAA) ile ilgili benzer terimler:

Tek (Ana) Baralı Sistem : Yalnız bir ana baradan oluşan bara düzenidir.devam

Çift Terimli Tarife : Sözleşme gücü karşılığı Kilowatt (kW) miktarı üzerinden alınan bedel ile devam

Yüksek Frekans Müdahalesi : Frekansa Duyarlı Mod içerisinde çalışmakta olan bir MYD dahil Üretim Grubundevam

EF : Enerji Fonu.devam

Tüketim : Tüketime esas gerilim kademeleri önündeki müşteri Abone sayaçlarından gedevam

Enerji Tasarrufu : Enerji savurganlığının önlenmesi amacıyla üreticiler ve kullanıcılar taradevam