Enerji / Maliyet Oranı Yöntemi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji / Maliyet Oranı Yöntemi:
Bir tesisin inşası için gerekli enerji miktarının tahmininde kullanılan yöntemdir. Bu yöntem, tesisin çeşitli bileşenlerinin maliyetlerinin oldukça ayrıntılı bir biçimde analizi ve her bileşene enerji yoğunluk faktörünün uygulanması esasına dayanır.

Enerji / Maliyet Oranı Yöntemi ile ilgili benzer terimler:

Temin : Elektriğin tüketiciye satışı ve / veya teslim edilmesi.devam

Ekonomik Öncelik : Elektrik besleme kaynaklarının ekonomik kriterlere göre sıralanması.devam

Sistem Kontrol Merkezi : Bir sistemin / şebekenin hatlarının işletme yönetiminin gerçekleştirilmedevam

Enerji Politikası : Üretilen enerjinin dönüşümü, depolanması, dağıtımı,kullanılması ve ulusal devam

Enerji Maliyet Oranı : Bir ürünün imali için gerekli enerji giderinin, aynı ürünün toplam maliydevam

Güç : Birim zamanda üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarıdır. (kdevam