Enerji / Maliyet Oranı Yöntemi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji / Maliyet Oranı Yöntemi:
Bir tesisin inşası için gerekli enerji miktarının tahmininde kullanılan yöntemdir. Bu yöntem, tesisin çeşitli bileşenlerinin maliyetlerinin oldukça ayrıntılı bir biçimde analizi ve her bileşene enerji yoğunluk faktörünün uygulanması esasına dayanır.

Enerji / Maliyet Oranı Yöntemi ile ilgili benzer terimler:

Kumanda Salonu : Kumanda panolarının yer aldığı oda ya da salondur.devam

Elektrik Motoru : Elektrik Enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren motordur.devam

Net : Nihai Enerji Talebi-Tüketimi (Santral iç tüketimleri ile hat kayıpları hdevam

Dağıtım : Elektriğin tüketicilere dağıtılması amacıyla orta ve düşük gerilim sistemlerdevam

BET : Birincil Enerji Talebi-Tüketimidevam

Kombine Çevrim Santralı : Bir gaz türbini jeneratör ile bu türbinin eksoz gazlarıyla çalışan (ek bdevam