Enerji / Maliyet Oranı Yöntemi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji / Maliyet Oranı Yöntemi:
Bir tesisin inşası için gerekli enerji miktarının tahmininde kullanılan yöntemdir. Bu yöntem, tesisin çeşitli bileşenlerinin maliyetlerinin oldukça ayrıntılı bir biçimde analizi ve her bileşene enerji yoğunluk faktörünün uygulanması esasına dayanır.

Enerji / Maliyet Oranı Yöntemi ile ilgili benzer terimler:

Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit) : Bir devrede, elektrik arızası yok iken oluşan aşırı akımdır.devam

Tablocu : Trafo Merkezleri ile bazı Santrallarda bulunan ve işletme şartlarını gdevam

Alınabilir Güç : (Available capacity) İletim tesislerinde herhangi bir kısıt olmaksızın,devam

Otoprodüktör : Otoprodüktör, herhangi biz hizmet veya sanayi iş kolunda faaliyet göstdevam

Toplam Nihai Tüketim : Nihai Enerji Tüketimi ve Enerji Dışı Nihai Tüketimi kapsayan enerji midevam

Enerji Yetersizliği : Enerji talebinin temin (arz) edilen enerjiden yüksek olması durumudur.devam