Encryption/decryption (Şifreleme/çözme) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uydu Terimi Olarak Encryption/decryption (Şifreleme/çözme):
Şifreleme bir görüntü ve/veya ses sinyalinin orijinal halinden başka bir hale dönüştürülmesi işlemidir. Çözme ise şifreleme işleminin tersi yapılarak sinyalin eski haline getirilmesidir.

Encryption/decryption (Şifreleme/çözme) ile ilgili benzer terimler:

RPM ? Revolutions Per Minute : Dakikada devir sayısıdevam

Broadcasting : Geniş bir alandaki izleyiciye ulaşabilmek üzere elektronik medya kulladevam

Elevation (Yükselme Açısı) : Uydu anteninin belli bir uyduya doğru düşey doğrultuda bakış açısı. Çanak antendevam

D2-MAC : D2-MAC, MAC TV formatının bir şekli, özellikle uydu yayınları için gelişdevam

UHF ? Ultra High Frequency : 500 ile 900 MHz aralığındaki ultra yüksek frekans sahası.devam

Bit Rate : Bit hızı, saniye cinsinden ifade edilir ve 1 sn'de iletilen bit hızınıdevam