En Suite Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tiyatro Terimi Olarak En Suite:
Kesintisiz seride. Büyük ticari şehir tiyatroları gösteri masraflarını mümkün olduğu kadar düşük tutabilmek için kasa gelirlerini arttırarak prodüktörün yatırımını olabildiğince kısa sürede karşılayabilmek amacıyla seyircinin rağbetinden en iyi biçimde yararlanmak için en suite bir sahnelemeyi oynarlar.En suite oyun planının karşılığı repertuvar oyun planıdır.

En Suite ile ilgili benzer terimler:

Karakter : Kişileştirme işleminde derinlemesine ele alınan oyun kişisi;kendine özdevam

Dram : Yunanca da "bir şey yapmak, oynamak" anlamına gelir. Yazın tarihçilerinedevam

Meydancı : Anadolu köy oyunlarında oyunları düzenleyenlere verilen adlardan biri.devam

Anti Tiyatro : Kabul edilmiş ve bilinen tiyatro kurallarının her yönden dışına çıkan vedevam

Şakşakçı : Eski tiyatrolarda, alkışlamasını sağlamak için oyunun alkışlanacak yerlerindevam

Kenar Tiyatrosu : Bir kentin kenar semtlerinde gösteri düzenleyen yerleşik ya da gezici devam