En Suite Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tiyatro Terimi Olarak En Suite:
Kesintisiz seride. Büyük ticari şehir tiyatroları gösteri masraflarını mümkün olduğu kadar düşük tutabilmek için kasa gelirlerini arttırarak prodüktörün yatırımını olabildiğince kısa sürede karşılayabilmek amacıyla seyircinin rağbetinden en iyi biçimde yararlanmak için en suite bir sahnelemeyi oynarlar.En suite oyun planının karşılığı repertuvar oyun planıdır.

En Suite ile ilgili benzer terimler:

Diyazinos : Anadolu ve Yunan mitologyasında, doğanın yenileyicisi ve yaşamın simgesi devam

Kilise Tiyatrosu : Dinsel günlerde rahiplerin ya da kiliseye gelenlerin oynadıkları dinsedevam

Yer altı Tiyatrosu : Altmışlı yıllarda ABD'de ve özellikle de New York'ta "Off-Off- Brodwaydevam

Kavuklu : Orta Oyunun iki eksen tipinden biri. Türk gölge oyunundaki Karagöz'ün devam

Reji : Sahneye koyma ve yönetme işi.devam

Öncü : Anadolu'da oyun düzenleyenlere verilen adlardan biri.devam