Emreamade Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Emreamade:
Grup, Hat, Trafo, Kesici vd. Teçhizatın arıza, bakım, revizyon gibi durumlarının giderilerek Yük Dağıtım Merkezine haber verildiği andan itibaren gerilim altına alındığı süre arası zaman için Teçhizatın durumuna verilen addır.

Emreamade ile ilgili benzer terimler:

Özgül Enerji : Bir malın üretimi ya da bir hizmetin yerine getirilmesi için tüketilen, devam

Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı : Uzun yıllar oluşan yük artışları dikkate alınarak aritmetik ortalama idevam

Özgül Tüketim (Özel Tüketim) : Ürün ya da para birimi başına enerji tüketimidir. Not: Para biridevam

Enterkonneksiyon : İki ya da daha çok şebekenin bir ya da daha çok hat tarafından bağlantı elemandevam

İzole Sistem : Komşu bir şebekeye bağlantısı olmayan bağımsız enerji sistemidir.(Ada)devam

Aydınlatma Kullanımı : Aydınlatma amacıyla, genellikle elektrik enerjisi kullanımıdır. Notdevam