Emre Amadelik Süresi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Emre Amadelik Süresi:
Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletme dışı bırakıldığı süredir.

Emre Amadelik Süresi ile ilgili benzer terimler:

(Tam) Kısa Devre Akımı (Solid short circuit current) : Normal işletme şartlarında potansiyelleri farklı olan gerilimli iletkedevam

Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tdevam

İşletme Amaçlı Ölçüm : Ulusal Kontrol Merkezi (UKM) (Ulusal Yük Dağıtım Merkezi-UYDM) SCADA sistdevam

Baz Yük Kapasitesi (Based load capacity) : Baz yükü karşılamak için gereken enerji kapasitesi.devam

Zero Potential : Dünya yüzeyindeki elektrik gerilimi sıfır farkı.devam

Ekonomik Öncelik : Elektrik besleme kaynaklarının ekonomik kriterlere göre sıralanması.devam