Emre Amadelik Süresi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Emre Amadelik Süresi:
Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletme dışı bırakıldığı süredir.

Emre Amadelik Süresi ile ilgili benzer terimler:

ETKB : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.devam

Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tdevam

Satıcı Piyasası : (Seller's Market) Elektrik talebinin üretimden yani arzdan fazla olduğu ddevam

Büyük Tüketici : Global tüketim ya da nihai ürün birimi itibarıyla büyük miktarlarda endevam

İletim Sistemi Sağlayıcısı (İHS) : Bağımsız bir İletim Şebekesi ve / veya Tesis ve Teçhizata sahip ve/veya bunladevam

Linyit : Kahverengi-siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı devam