Emre Amadelik Süresi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Emre Amadelik Süresi:
Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletme dışı bırakıldığı süredir.

Emre Amadelik Süresi ile ilgili benzer terimler:

Elektrik Devresi (Elektrical circuit of an installation) : 1- Üreteç, sigorta, anahtar, alıcı ve iletkenden meydana gelen kapalı birdevam

Bozucu Etki : Enerji Sisteminde ani olarak meydana gelen, bir üretim kaybından, yük devam

Nihai Tüketici : Elektriği kendi kullanımı için satın alan tüketici.devam

Bir Gün : Bir ayın 30'da biri. Bir yılın (sene) 360'ta biri. 24 saat, 1440 dakikdevam

Minimum Güç : Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilmiş bir üretim grubunun MAMS/ESİ'ye, Veri Kdevam

Yüksek Fırın Gazları : Yüksek fırında ham demir üretimi sırasında oluşan yanıcı gazlardır.devam