Elongasyon Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Elongasyon:
Uzanım Açısı. Bir gök cisminin gökyüzünde Güneşe olan açısal uzaklığı.

Elongasyon ile ilgili benzer terimler:

Gökbilim : Gökcisimlerini inceleyen bilim dalı.devam

Dik Açıklık : 1- Herhangi bir gök cisminin, gök eşleği düzlemine göre açısal uzaklığı. 2-devam

Gök Atlası : Yıldızların gökküresi üzerindeki yerlerini topluca gösteren harita.devam

Aydınlatma Gücü : 1- Işınım yapan bir cismin tüm yüzeyinden uzaya birim zamanda yaydığı ışıdevam

Plâzma : Atomları kısmen veya tamamen iyonlaşmış, yüksek basıçla sıkıştırılmış gadevam

Yıldızlararası Ortam : Yıldızlararası gaz ve toz.devam