Elektromanyetik Tayf Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Elektromanyetik Tayf:
Tüm dalga boylarındaki elektromanyetik ışınımların oluşturduğu tayf.

Elektromanyetik Tayf ile ilgili benzer terimler:

On İki Hayvanlı Takvim : İslamiyet öncesi Türk devlet ve toplulukları tarafından kullanılmıştır.devam

Kızıl Dev : Güneş gibi yıldızlarda merkezdeki füzyon tepkimeleriyle hidrojen helyudevam

Yaz Dönencesi : Güneş'in gökyüzünde yaptığı görünen yıllık hareketinde, kuzeyden güneye ddevam

Kütle Çekimi : Kütlesi olan maddeler arasındaki çekim kuvveti.devam

Neptün Ötesi Cisimler : Çoğunlukla kuyruklu yıldızlardan oluşan, aralarında Plüton ve Eris'in de bdevam

Kablosuz Aletler : Kablosuz aletler, ilk olarak Ay yüzeyinde kullanılmak için tasarlanan dedevam