Elektromanyetik Tayf Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Elektromanyetik Tayf:
Tüm dalga boylarındaki elektromanyetik ışınımların oluşturduğu tayf.

Elektromanyetik Tayf ile ilgili benzer terimler:

Gök Birimi (GB) : Yer - Güneş merkezleri arasındaki ortalama uzaklık. 1 GB = 149.600.000devam

Koç Noktası : Gök ekvatoru ile ekliptiğin kesim noktalarından biri. Güneş görünür harekdevam

Sera Etkisi : Bir gezegen atmosferinin dışarı giden kırmızıöte ışınları tutması sonudevam

Milattan Sonra : Miladi tarih başlangıcından bu yana sayılan yıllara göre belirtilen tadevam

Ilım : Ekinoks, Gece ve gündüz uzunluklarının eşit olduğu zaman. Güneş, gök ekvadevam

Yakın Odak : Görsel veya fotoğrafik çalışılabilecek en yakın yer cisminin odaklanabilecedevam