Elektrik Üretiminde Kullanılan Su Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Elektrik Üretiminde Kullanılan Su:
Belirli bir zaman dilimi içerisinde türbinlerden geçen suyun toplamıdır.

Elektrik Üretiminde Kullanılan Su ile ilgili benzer terimler:

Yeraltı Kablosu : İletkenlerin ilave donanımla yeraltı ya da sualtına yerleştirildiği elektrdevam

Güç : Birim zamanda üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarıdır. (kdevam

Net : Nihai Enerji Talebi-Tüketimi (Santral iç tüketimleri ile hat kayıpları hdevam

İletim Kapasitesi : Bir iletim hattının nominal değerlerindeki ilettiği elektrik enerjisidir. (Kdevam

Alternatif Akım (AC) : Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir.devam

Güç Faktörünün Düzeltilmesi : Bir elektrik tesisi ya da ekipmanın güç faktörünün yükseltilmesi amacıyldevam