Elektrik Üretiminde Kullanılan Su Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Elektrik Üretiminde Kullanılan Su:
Belirli bir zaman dilimi içerisinde türbinlerden geçen suyun toplamıdır.

Elektrik Üretiminde Kullanılan Su ile ilgili benzer terimler:

Kapalı Devre : Devre anahtarı, devreden akım geçirecek konum da ise bu devreye kapalı ddevam

Enerji Tüketimi (Energy consumption) : Müşteriye teslim edilen enerji.devam

Alışılagelmiş Çalışma Akımı : (Conventional operating current of a protective device) Koruma düzenindevam

Su Düzeyi : Su tutma uzunluğu boyunca su düzeyidir.devam

İşletme Dışı Kalma Süresi (Yararlanılamayan Süre) : Programlı işletme dışı kalma süresi ve arıza süresinin toplamıdır.devam

Alternatif Akım (AC) : Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir.devam