Elektrik Üretiminde Kullanılan Su Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Elektrik Üretiminde Kullanılan Su:
Belirli bir zaman dilimi içerisinde türbinlerden geçen suyun toplamıdır.

Elektrik Üretiminde Kullanılan Su ile ilgili benzer terimler:

Toptancı Tüketiciler : Üye Devletler varlıklarını tanırsa elektriği alan ve satan ve kurulduklarıdevam

Ekip : Bir santral, kat, trafo merkezi gibi elektriki cihaz, makine, tesise Adevam

Birincil Enerji Girdisi : Birincil enerjinin (örneğin; kömür, petrol, doğal gaz vb.) bir yöntemle tükedevam

OMIP : İşletme Yönetiminin İyileştirilmesi Programı.devam

Teklif Usulü : Planlanmış ilave gereksinimlerin ve yerine konulacak kapasitenin yeni devam

Motorin (Dizel Yakıtı) : Dizel tipi içten yanmalı motorlarda kullanılan sıvı hidrokarbon karışımıdevam