Elektrik Tesisleri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Elektrik Tesisleri:
Elektrik enerjisini; üretimi, transformasyonu (yükseltme ve indirme), iletimi, dağıtımı ve kullanımını sağlayan yapılar, binalar, makineler, aygıtlar, hatlar, trafolar ve teçhizatların tümüdür.

Elektrik Tesisleri ile ilgili benzer terimler:

Kapalı Devre : Devre anahtarı, devreden akım geçirecek konum da ise bu devreye kapalı ddevam

Reaktif Enerji : Reaktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve kilovar saat (kVARh) ildevam

Şirket : Görev ve sorumlulukları yasalarla belirtilen, Enerji Elektrik Üretimi vdevam

Enerji Rezervleri : Ekonomik yönden işletilebilir, bilinen ya da tahmin edilen enerji hammdevam

Pik Yük Santralı : Özellikle pik yükün karşılanması için işletmeye katılan elektrik santralıdevam

Baz Yük (Based load ) : Bir zaman periyodu boyunca en düşük yük.devam