Elektrik Tesisleri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Elektrik Tesisleri:
Elektrik enerjisini; üretimi, transformasyonu (yükseltme ve indirme), iletimi, dağıtımı ve kullanımını sağlayan yapılar, binalar, makineler, aygıtlar, hatlar, trafolar ve teçhizatların tümüdür.

Elektrik Tesisleri ile ilgili benzer terimler:

Isı Sarfiyatı (Oranı) : Santralde tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisinedevam

Bir Sene : Asır veya yüzyıl birimidir. 31.536.000 saniye, 525600 dakika 8760 saatdevam

Oturan Sistemi Toparlama Yeteneği : Bir Üretim Grubunun, kendi dışındaki enerji kaynaklarından faydalanmaksdevam

Ekserji : Enerjinin dönüşebilirliğinin ölçümünü ifade eder. Belirli termodinamik koşudevam

Tesis : Teçhizat haricindeki sabit ve mobil birimler (mekanik).devam

By-Pass (Baypaslı) Sistem : Tek Ana baralı sistemlerde bara ayırıcı ile kesiciyi (Bakım +Arıza, Redevam