Elektrik Şebekesi/Sistemi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Elektrik Şebekesi/Sistemi:
Elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım, transformasyon ve tüketim noktaları arasında bağlantı sağlayan hat grupları ve diğer elektrik donanımından oluşan sistemdir.

Elektrik Şebekesi/Sistemi ile ilgili benzer terimler:

Debi : Birim zamanda belirli bir kesitten boşalan su miktarıdır.devam

Brüt Düşü : (Gross head) Bir hidrolik santralda, türbinin kullanabileceği suyun en üsdevam

Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım fonksiyonlarından en az birini ve elekdevam

Ana Kolon Hattı : Teşekkül veya şirkete ait besleme noktasından (ana hat) abonenin ilk ddevam

Şebeke İç Tüketimi : Bir şebekenin işletilmesi için gerekli yardımcı ve ek tesislerin elektridevam

İletim ve Dağıtım Kayıpları : Özellikle elektrik, gaz ve ısıtma şebekelerinde iletimde ve dağıtımda kulldevam