Elektrik Motoru Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Elektrik Motoru:
Elektrik Enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren motordur.

Elektrik Motoru ile ilgili benzer terimler:

Aktif Güç : Elektrik akımı ile aynı fazda olup, iş gören güçtür. Kilowatt (kW) birimdevam

Isı Tüketim Oran : (Hate rate) 1 kw-h enerji üretimi için tüketilen ısı (kcal / kwh).devam

Hız Regülatör Eğim Karakteristiği : Bir Üretim Grubunun hız regülatörünün, Enerji Sistemi Frekansında meydadevam

Alıcı (Almaç) : Elektrik enerjisiyle çalışan makine ve cihazların genel adıdır.devam

Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım fonksiyonlarından en az birini ve elekdevam

Nominal Değer : Bir, makine, Generatör, trafo; teçhizat vd. malzemenin etiket değeridir. Eldevam