Elektrik Hattı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Elektrik Hattı:
Elektrik enerjisinin taşınması, iletimi ve dağıtımını sağlayan tüm direk, iletken, izolatör ve primer/sekonder teçhizatları içeren genel kavramdır.

Elektrik Hattı ile ilgili benzer terimler:

EF : Enerji Fonu.devam

Su Tutma Sınırı : Serbest akarsuyun tutulmaya başlandığı noktadır.devam

Çalışma Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün yararlı enerji sağladığı süredir.devam

İletim Planlayıcısı : TUISO'nun rollerinden biri. TUISO, bu rolü kapsamında İletim Şebekesinindevam

Maliyete Esas Üretim : Net üretimdir. Yani ivme veren kuvvet, yardımcılar, yardımcı üretim yedevam

Hız Regülatör Eğim Karakteristiği : Bir Üretim Grubunun hız regülatörünün, Enerji Sistemi Frekansında meydadevam