Elektrik Faturasında Belirtilen Güç Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Elektrik Faturasında Belirtilen Güç:
Elektrik Faturası bedelinin hesaplanmasında esas alınan güç değeridir.

Elektrik Faturasında Belirtilen Güç ile ilgili benzer terimler:

Nihai Enerji Tüketimi : Nihai tüketicilerle her çeşit enerji amacıyla tüketilen enerji miktarlardevam

Enerji Öntahmini : Enerji ekonomisi üzerinde etkisi olan muhtelif parametrelerin gelecek devam

Santral Enerji Kapasitesi : Belirli bir süredeki debilerin toplamının, en uygun koşullarda bir sandevam

Baz Yük Kapasitesi (Based load capacity) : Baz yükü karşılamak için gereken enerji kapasitesi.devam

Alınabilir Güç : (Available capacity) İletim tesislerinde herhangi bir kısıt olmaksızın,devam

Enterkonnekte Taraflar : TUISO ile arasında Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması olan şirketledevam