Elektrik Devresi (Elektrical circuit of an installation) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Elektrik Devresi (Elektrical circuit of an installation):
1- Üreteç, sigorta, anahtar, alıcı ve iletkenden meydana gelen kapalı bir sistemde elektrik akımının izlediği yola elektrik devresi denir.
Elektrik devresi; kapalı devre, açık devre ve kısa devre olmak üzere üç çeşittir.

2- Bir tesisatın aynı başlangıç noktasından beslenen ve aşırı akımlara karşı aynı koruma düzenleri ile korunan tesisattaki elektrik donanımları topluluğudur.

Elektrik Devresi (Elektrical circuit of an installation) ile ilgili benzer terimler:

Enerji Yoğunluğu : GSMH başına tüketilen enerji.devam

PPA : Power purchase Agreement. Enerji Alış Sözleşmesi.devam

Sistemin Topraklanması : Enerji Sisteminin, jeneratör yıldız noktaları ve transformatör nötür tdevam

Enerji Yoğunluğu (İntensity) : Birim hasıla için tüketilen enerji. Enerji sektöründe verimlilik arttıkça devam

Faydasızlık (Unavailability) : Alınabilir gücün maksimum kapasiteden daha düşük olması durumu.devam

Röle : Sistemde oluşan arıza, aşırı yük, ısınma ve Aşır/düşük frekans gibi dudevam