Ekvator (Eşlek) Düzlemi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Ekvator (Eşlek) Düzlemi:
Yer merkezinde dönme eksenine dik olan düzlemin Yer yuvarlağı ile arakesiti.

Ekvator (Eşlek) Düzlemi ile ilgili benzer terimler:

Altcüceler : Işınım gücü ve oylum bakımından çok küçük yıldızlar.devam

Alçalma : Kabarma-alçalma olayında suların indiği dönem.devam

Dolunay : Uzanım açısının 180 derece olduğu Ay evresi. Görünen Ay yüzeyinin Güneş ışıdevam

Büyük Patlama : Evrenin yaklaşık 13,5 milyar yıl önce büyük bir patlamayla ortaya çıktığınıdevam

Akanyıldız : Yerin atmosferine girince sürtünmeden dolayı ısınarak akkor haline geldevam

Astronom : Astronomi bilimi ile ilgilenen bilim insanı.devam