Ekserji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Ekserji:
Enerjinin dönüşebilirliğinin ölçümünü ifade eder. Belirli termodinamik koşullarda, belirli bir miktar enerjinin diğer bir enerji biçimine dönüştürülebilen en yüksek miktarıdır.

Ekserji ile ilgili benzer terimler:

GWh : Milyon kwhdevam

İletken Madde : Elektrik akımım geçiren demir, bakır, alüminyum gibi maddelerdir.devam

Enerji Yoğunluğu : GSMH başına tüketilen enerji.devam

Ekonomik Potansiyel Enerji : Belirli koşullarda ekonomik olarak sağlanabilen hidro-elektrik enerji mikdevam

Kod : Aksi belirlenmedikçe, Şebeke Kodunun bir bölümü ya da bölümleri anlamına devam

Nihai Tüketim : Belirli bir uygulama biçimi için ya da bir uygulama alanında saptanan enerdevam