Eksarh Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Eksarh:
1- Doğu Kilisesinde başpapaza verilen san.

2- Bizans imparatorluğunun, Afrika ve italya'daki valilerine verilen ad.

Eksarh ile ilgili benzer terimler:

Kozmografya : Gök biliminin, matematik ve fiziğin yalnız temel kavramlarından yararlanadevam

Seciye : Yaradılış, huy, karakter.devam

Kolağası : Osmanlı Ordusunda yüzbaşı ile binbaşı arasında Subay rütbesi, ön yüzbadevam

Müstesna : 1- Bir bütünün veya kuralın dışında olan, kural dışı. 2- Benzerleridevam

Mürebbi : Eğitici erkek.devam

Takrir : Yerleştirme, yerleştirilme.devam