Ekonomik Potansiyel Enerji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Ekonomik Potansiyel Enerji:
Belirli koşullarda ekonomik olarak sağlanabilen hidro-elektrik enerji miktarıdır.

Ekonomik Potansiyel Enerji ile ilgili benzer terimler:

Isıl Değer : Katı ve sıvı yakıtların 1 kg'nın, gaz yakıtların ise 1 m³ ünün, 0 C'dadevam

Özgül Enerji : Bir malın üretimi ya da bir hizmetin yerine getirilmesi için tüketilen, devam

Reaktif Güç : Elektrik akımı gerilime göre doksan derece (90) faz farklı olup, iş gödevam

Üretim Santralı : İlgili yardımcı ekipman, yakıt, depo, stoklar ve İletim ya da Dağıtım Şebekedevam

Tükenebilir Enerji Kaynakları : Halen ekonomik yönden işletilebilir durumda ya da ileride ekonomik oladevam

Kesici : Normal Yüklü ya da arızalı elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.devam