Ekonomi Kapasite Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Ekonomi Kapasite:
Bir Generatör, santral, motor; şebeke, fabrika gibi tesislerin %60-80 arası çalışma düzeninden elde edilebilecek ekonomik üretim veya tüketim miktarıdır.

Ekonomi Kapasite ile ilgili benzer terimler:

BET : Birincil Enerji Talebi-Tüketimidevam

Yük Dağıtım Talimatları : Ulusal Kontrol Merkezi ya da Bölgesel Kontrol Merkezi tarafından, Üretidevam

Alçak Gerilim (AG) : Aboneleri beslemek üzere yüksek gerilim'den alçak gerilime indirilen gerdevam

Enerjinin Kullanımı : Temin edilen enerjiden faydalı kullanımın sağlanmasıdır.devam

Tükenebilir Enerji Kaynakları : Halen ekonomik yönden işletilebilir durumda ya da ileride ekonomik oladevam

Kesici Kabin : Bir elektrik sisteminin/şebekesinin hatlarını ya da dağıtım tesislerini sdevam