Ekonometri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Ekonometri:
Matematiksel formüller ve istatistik deneyimlerin sentezi olan bir ekonomi branşıdır. Amacı, teorik modellerin gözlem ve deneylerle kontrolu, ayrıca ekonomik agregaların işletilmesiyle ilgili verilerin sağlanmasıdır.

Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Ekonometri:
Ekonomik olaylar arasındaki ilişkilerin belirlenmesini, bu ilişkilerin matematik fonksiyonlarla belirtilmesini ve bu fonksiyonların doğruluklarının gözlemlere dayanılarak istatistiki metotlarla test edilmesini amaçlayın bir ekonomik araştırma dalıdır.

Ekonometri ile ilgili benzer terimler:

Alım Numunesi : Alımı yapılacak ürünlerin bedelini tespit amacıyla alınan numune.devam

Ekiliş : Tohumların çeşitli yöntemlerle tarlaya ekimi.devam

Ekstraksiyon : Bir karışımdan veya bitkiden istenilen maddenin kimyasal madde kullanıdevam

Spor : Eşeysiz üreyen türlerde, küçük ve dayanıklı olan üreme hücresi.devam

Treyler : Traktör veya kamyonlara, genellikle yük taşımalarını sağlamak için takılan devam

İnfiltrasyon Oranı : Suyun toprağa girme oranı veya bir toprağın birim zamanda absorbe edebileceği sdevam