Ekonometri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Ekonometri:
Matematiksel formüller ve istatistik deneyimlerin sentezi olan bir ekonomi branşıdır. Amacı, teorik modellerin gözlem ve deneylerle kontrolu, ayrıca ekonomik agregaların işletilmesiyle ilgili verilerin sağlanmasıdır.

Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Ekonometri:
Ekonomik olaylar arasındaki ilişkilerin belirlenmesini, bu ilişkilerin matematik fonksiyonlarla belirtilmesini ve bu fonksiyonların doğruluklarının gözlemlere dayanılarak istatistiki metotlarla test edilmesini amaçlayın bir ekonomik araştırma dalıdır.

Ekonometri ile ilgili benzer terimler:

Hastalıklı Tane : Tanelerin yetişmeleri sırasında birtakım hastalıklara maruz kalarak şedevam

Brüt : Kesintisiz hesap.devam

Bakla : Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde tarımı yapılan bir bitki, bunundevam

Esnaf : Dükkân işleten ve küçük el sanatlarıyla geçinen kişi.devam

Çeltik : Karyopsis ile onu yapışmaksızın saran iç kavuz ve kapçıktan oluşur. Bu kavdevam

Değer : Malda toplanan insan emeği, kıymet.devam