Ekip Şefi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Ekip Şefi:
Herhangi bir teçhizat veya cihaz üzerinde yapılacak her türlü tamir, bakım, kontrol işlemlerinin yürütülmesinden birinci derece sorumlu olan kimsedir.

Ekip Şefi ile ilgili benzer terimler:

Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım fonksiyonlarından en az birini ve elekdevam

Cihaz : Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili tesisat elemanına denir.devam

Linyit : Kahverengi-siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı devam

Üreteç : Elektrik akımı üreten makine ve cihazlardır. Pil, akü, dinamo,alternatdevam

Bağlama Hattı : İki ayrı sistemi birbirine bağlayan ve bu sistemler arasındaki enerji alışdevam

Yapım Süresi (Teslim Süresi) : Bir enerji tesisinin sipariş tarihi (ya da belirtilen bir tarih-şantiydevam