Ekip Şefi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Ekip Şefi:
Herhangi bir teçhizat veya cihaz üzerinde yapılacak her türlü tamir, bakım, kontrol işlemlerinin yürütülmesinden birinci derece sorumlu olan kimsedir.

Ekip Şefi ile ilgili benzer terimler:

Kilitleme : Trafo zati ve hat korumaları ile Bara diferansiyel röle çalışması halinddevam

Orta Gerilim : 1 kV'dan yüksek olup 36 kV'u geçmeyen gerilim.devam

Türbin : Ana milin dönmesi için gerekli hareketin türbin ve motor kanatları üzeridevam

İletim ve Dağıtım Kayıpları : Özellikle elektrik, gaz ve ısıtma şebekelerinde iletimde ve dağıtımda kulldevam

Trafo (Transformatör) : Gücü sabit tutularak gerilim ve akımları belli oranlarda alçaltan veya ydevam

Kullanım Faktörü : Çalışma süresinin referans (sa+dk) süresine oranıdır.devam