Ekip Şefi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Ekip Şefi:
Herhangi bir teçhizat veya cihaz üzerinde yapılacak her türlü tamir, bakım, kontrol işlemlerinin yürütülmesinden birinci derece sorumlu olan kimsedir.

Ekip Şefi ile ilgili benzer terimler:

Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması (BA) : Yeni kullanıcılar tarafından, Tesis ve Teçhizatlarının İletim Sistemine Bdevam

Net Kapasite (Net Capacity) : Santralın veya yardımcı ünitelerinin iç ihtiyaçları da kullanıldıktan sonrdevam

Yük : Enerji Sistemindeki, duruma göre tek bir ya da birkaç Üretim Grubu tarafdevam

Sistem Kontrol Merkezi : Bir sistemin / şebekenin hatlarının işletme yönetiminin gerçekleştirilmedevam

Yapım Süresi (Teslim Süresi) : Bir enerji tesisinin sipariş tarihi (ya da belirtilen bir tarih-şantiydevam

İşletmeden Kaldırma : Bir enerji tesisinde işletme faaliyetlerinin, tekrar işletmeye alma södevam