Ekip Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Ekip:
Bir santral, kat, trafo merkezi gibi elektriki cihaz, makine, tesise Arıza, Revizyon, bakım ve deneme için müdahale edebilecek konum ve yeterlilikteki TEİAŞ, Anonim Ortaklığı Şirketler ve otoprodüktörler veya onların çağırdığı firma elemanlarından oluşan (Test, Röle, Trafo, Santral, Hat, Sinyalizasyon) çalışma ekibidir.

Ekip ile ilgili benzer terimler:

Alışılagelmiş Çalışma Akımı : (Conventional operating current of a protective device) Koruma düzenindevam

Aktif Güç : Elektrik akımı ile aynı fazda olup, iş gören güçtür. Kilowatt (kW) birimdevam

Çift Baralı ve Transferli Sistem : İki ana bara ve bir transfer fiderinden oluşan bara düzenidir.devam

Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım fonksiyonlarından en az birini ve elekdevam

Yapım Süresi (Teslim Süresi) : Bir enerji tesisinin sipariş tarihi (ya da belirtilen bir tarih-şantiydevam

Veri Toplama Sistemi : MAMS tarafından, Enerji Üreticilerine yapılacak ödemelerin ve Doğrudan Bağlı devam