Ekip Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Ekip:
Bir santral, kat, trafo merkezi gibi elektriki cihaz, makine, tesise Arıza, Revizyon, bakım ve deneme için müdahale edebilecek konum ve yeterlilikteki TEİAŞ, Anonim Ortaklığı Şirketler ve otoprodüktörler veya onların çağırdığı firma elemanlarından oluşan (Test, Röle, Trafo, Santral, Hat, Sinyalizasyon) çalışma ekibidir.

Ekip ile ilgili benzer terimler:

Jeotermal Santral : Jeotermal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir.devam

BET : Birincil Enerji Talebi-Tüketimidevam

Temel Yük Santralı : Özellikle temel yükün karşılanması için kullanılan elektrik santralıdır.devam

Enerji Yatırımı : Bir sistem ya da tesisin inşası için gerekli olan enerji miktarı toplamıdevam

Bağlantı Noktası (BN) : İletim Sistemindeki, bir Enerji Üreticisi, Doğrudan Bağlı bir Müşteri, bir İletdevam

Nihai Tüketici : Elektriği kendi kullanımı için satın alan tüketici.devam