Eğim Açısı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Matematik-Geometri Terimi Olarak Eğim Açısı:
Düzlemde bir doğrunun X ekseni ile yaptığı pozitif yönlü açı.

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Eğim Açısı:
Bir gökcismine ilişkin yörünge düzleminin, ekliptiğe yada bakış doğrultusuna dik düzleme yada belirlenmiş herhangi bir düzleme göre yaptığı açı.

Haritacılık (Kartografya) Terimi Olarak Eğim Açısı:
Bir doğru parçasının bir noktasından geçen yatay düzlem ile yaptığı açı.

Eğim Açısı ile ilgili benzer terimler:

Fotogrametri : Nesnelerin fotoğraflarını çekerek, üzerinde ölçüler yaparak ve yorumlayarak ndevam

Güneşle Eşzamanlı Yörünge : Uydunun aynı enlemden aynı yerel saatte geçecek biçimde tasarlanmış uzaktadevam

Askı Düzeni : Uçuş sırasındaki sarsıntıları en aza indirmek ve gerektiğinde istenilen döndevam

Sayısal Görüntü : Sayısal kameralar, tarayıcılar vb. kayıt yapan algılayıcıların sağladıkladevam

Yapay Açıklıklı Radar : Platformun hareket yönündeki çözünürlüğünün, anten boyunu yapay olarak uzatdevam

Yerle Eşzamanlı Yörünge : Ekvator düzlemi ile çakışık, yaklaşık 3600 km yüksekliği olan yörünge; bu ydevam