Efektif Değer Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Efektif Değer:
Elektrik-Elektronik devrelerinde Akım ve Voltaj Dalgalarının Pik değerlerinin (BIL) 0,7 katı olan ve cihaz, teçhizat vs. malzemenin etiketleri üzerindeki nominal değerleridir.

Efektif Değer ile ilgili benzer terimler:

Dikey Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım işlevlerinden iki veya daha fazlasınındevam

Enterkonnekte Sistem (Ağ Şebeke) : Taşımada, İletimde, Nakilde karlılık ve güvenilirliğin arttırılması amacıydevam

Radyal Şebeke : Elektrik hatlarının yalnız bir noktadan beslendiği şebeke ya da şebeke bödevam

Aktif Enerji : Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve Kilowatt saat (kWh) ile idevam

Sekonder Frenkans Kontrol Sistemi : Frekansı belirlenmiş sınırlar içinde tutmak ve/veya komşu iletim sistemldevam

Efektif Değer : Elektrik-Elektronik devrelerinde Akım ve Voltaj Dalgalarının Pik değerlerdevam