Edebiyatçılar Derneği Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Edebiyatçılar Derneği:
Edebiyatçılar Derneği, düşünce ve yaratma özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması; yazarlığı, şairliği ve edebi ürün vermeyi meslek edinmiş kişileri bir araya getirmeyi, mesleki dayanışmanın sağlanmasını amaçlayan, edebiyatla uğraşanların edebiyat yaşamında etkin bir biçimde yer alabilmeleri için çalışmalar yapan, 2 Mart 1992 tarihinde kurulmuş, merkezi Ankara'da olan bir dernektir.

Edebiyatçılar Derneği ile ilgili benzer terimler:

Telmih (Hatırlatma) : Söz arasında herkes tarafından bilinen bir olaya, fıkraya, atasözüne, devam

Acaib-i Seb'a-i Alem : Dünyanın Yedi Harikası. Piramitler/ Mısır, Asma Bahçeler/ Babil, Artemdevam

Neo-Klasisizm : 20. yüzyılın başlarında sembolizme tepki olarak doğan, klasik söyleyişi cdevam

Tuyuğ : Divan şiirine Türklerin kattığı, maniye benzer dört dizelik nazım biçimi.devam

Dekanlık : Edebiyatı soysuzlaştırdıkları öne sürülen sanatçı ya da akımlara verilendevam

Mecaz-ı Mürsel : Bir sözün benzetme amacı güdülmeksizin başka bir söz yerine kullanılmadevam