Edebiyatçılar Derneği Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Edebiyatçılar Derneği:
Edebiyatçılar Derneği, düşünce ve yaratma özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması; yazarlığı, şairliği ve edebi ürün vermeyi meslek edinmiş kişileri bir araya getirmeyi, mesleki dayanışmanın sağlanmasını amaçlayan, edebiyatla uğraşanların edebiyat yaşamında etkin bir biçimde yer alabilmeleri için çalışmalar yapan, 2 Mart 1992 tarihinde kurulmuş, merkezi Ankara'da olan bir dernektir.

Edebiyatçılar Derneği ile ilgili benzer terimler:

Hasaset : Sözcük anlamı cimrilik. Ahlaka aykırı sayılan sözcükleri edebi eserlerdevam

Gerçekçilik : 19. yüzyılda başlayan, gerçeği ve doğayı değiştirmeden, tüm çirkinlikçikleriyle bidevam

Gnomik : Anlamlı sözleri nazımla anlatan manzum türü.devam

Çağrışım : Sözcüklerin, düşüncelerin, hayallerin aralarında bulunan benzerlik, bidevam

Gerçekçi : Gerçekçilik akımı içinde yer alan ya da o akımın ilkelerine bağlı kalan yazar ydevam

Araçsız Üslup : Bir fikri, bir duyguyu söyleyenlerden doğrudan doğruya aktarmak. Monolog ve devam