Edebiyatçılar Derneği Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Edebiyatçılar Derneği:
Edebiyatçılar Derneği, düşünce ve yaratma özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması; yazarlığı, şairliği ve edebi ürün vermeyi meslek edinmiş kişileri bir araya getirmeyi, mesleki dayanışmanın sağlanmasını amaçlayan, edebiyatla uğraşanların edebiyat yaşamında etkin bir biçimde yer alabilmeleri için çalışmalar yapan, 2 Mart 1992 tarihinde kurulmuş, merkezi Ankara'da olan bir dernektir.

Edebiyatçılar Derneği ile ilgili benzer terimler:

Saki : Su veren, su dağıtan kişi. Divan edebiyatında içki meclisinde şarap sunan kdevam

Argo : Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insadevam

Abdal : Hem şiir hem de düzyazıda "derviş" anlamına gelen bu sözcük, halk ozandevam

Kıssa : Kendisinden ahlak dersi çıkartılan özlü ve kısa söz.devam

Balbal : Eski Türklerde kişinin anılması için mezarının veya bazı kurganların etrdevam

Ünsüz Uyumu : Bir sözcükteki ünsüzler arasında görülen benzeşime verilen addır.devam