Edebiyat Teorisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Edebiyat Teorisi:
Edebiyat teorisi, edebiyatta bir eleştiri akımıdır. Sıkı bir anlamda edebiyat doğasının ve edebiyat analiz yöntemlerinin sistematik çalışmasıdır.

Edebiyat Teorisi ile ilgili benzer terimler:

Geriye Dönüş Yöntemi : Bir eserde olayların zaman sırasını bozarak geçmiş bir zamana ya da olaydevam

Röportaj : Bireysel ve toplumsal bir konu veya sorun etrafında, ilgili bir kişiyldevam

Dandizm : Yapmacık üslup. Bu üslup sanatçıların taklit edilmemek amacıyla kullandıdevam

Çapraz Kafiye : Dörder mısralı bendlerle kurulan nazım şekli. Her dörtlüğün tek sayılı didevam

Darayak : Âşık edebiyatında kafiye olma olasılığı düşük sözcükler. Âşıkın karşılaşma devam

Yedi Meşaleciler : Milli edebiyatçıların gerçekçilikten ve içtenlikten uzak yurt sevgilerine kdevam