Edebiyat Teorisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Edebiyat Teorisi:
Edebiyat teorisi, edebiyatta bir eleştiri akımıdır. Sıkı bir anlamda edebiyat doğasının ve edebiyat analiz yöntemlerinin sistematik çalışmasıdır.

Edebiyat Teorisi ile ilgili benzer terimler:

Çok Bağlaçlılık : Eş görevli ya da benzer işlevli öğelerin bağlaçlarla art arda sıralanma durudevam

Fecr-i Ati Edebiyatı : "Sanat şahsi ve mahremdir" ilkesinden yola çıkarak 1908'den sonra yayımldevam

Nefes : Özellikle Bektaşi ozanlarında yazılan, Bektaşi törenlerinde makamlarla devam

Mizah : Olayları, durumları, kişileri gülünç yönleriyle yansıtan yapıtların bu ydevam

Darayak : Âşık edebiyatında kafiye olma olasılığı düşük sözcükler. Âşıkın karşılaşma devam

Deyiş : Türk halk edebiyatında hece vezniyle söylenen şiirler. Türkü, destan, devam