Edebiyat Teorisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Edebiyat Teorisi:
Edebiyat teorisi, edebiyatta bir eleştiri akımıdır. Sıkı bir anlamda edebiyat doğasının ve edebiyat analiz yöntemlerinin sistematik çalışmasıdır.

Edebiyat Teorisi ile ilgili benzer terimler:

Panteizm : Evrenle Tanrı'nın tek bir şey olduğunu, evrenin tanrıdan tanrının evrendedevam

Karavelli : Asıl hikaye arasına katılan küçük, müstakil hikayeler. Hikayelerin içinde devam

Toplum İçin Sanat : Sanatın temel işlevi, toplumsal sorunları yansıtma, bunlara çözüm yolu adevam

Klişe : Sözlü ya da yazılı anlatımda çok kullanılan basmakalıp sözleri belirtmekdevam

Siyasetname : Siyaset bilimini anlatan ve bu konuda öğüt veren eser.devam

Bend : Bir manzumeyi oluşturan, ikiden çok dizeli parçalardan her birinin adı.devam