Edebiyat Teorisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Edebiyat Teorisi:
Edebiyat teorisi, edebiyatta bir eleştiri akımıdır. Sıkı bir anlamda edebiyat doğasının ve edebiyat analiz yöntemlerinin sistematik çalışmasıdır.

Edebiyat Teorisi ile ilgili benzer terimler:

Drama : Sahnelenmek için yazılan, olayları oluş hâlinde ve karşıt oluşların çatışmaldevam

Simge : Genel anlamda, toplumsal anlaşmaya dayanan, anlamı önceden karalaştırıdevam

Kalem Şuarası : Belirli bir öğrenimden geçmiş, hece ve aruz ölçülerini kullanarak şiir yazabidevam

İksar : Kusur sayılan sanatlardandır. Bir düşünceyi gereksiz şekilde uzatılan devam

Lakonizm : Söylenmek istenileni en az sözcük ya da en kısa biçimde anlatma yolu.devam

Gülmece : Daha çok "Mizah" adıyla bilinen; durumların, olay ve olguların gülünç yanldevam