Edebiyat Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Edebiyat:
Duygu, düşünce, olay, olgu ve hayalleri insanda heyecan ve hayranlık uyandıracak şekilde güzel ve etkili olarak sözle veya yazıyla anlatma sanatı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Edebiyat:
Olay, duygu ve düşünceyi dil aracılığı ile biçimlendirme sanatı.

Edebiyat ile ilgili benzer terimler:

Vasiyet : İnsanın, ölümünden sonraki işler hakkında bulunduğu tavsiyeler. Örneğin, bazı devam

Meyyit : Son nefesini vererek ruhunu teslim etmiş kişi. Meyyit kelimesinin kadıdevam

İncil : Allah'ın Hazreti İsa'ya gönderdiği kutsal kitabın Kuran-ı Kerim'deki ismi devam

Hilm : Öfkeli ve hiddetli olduğu bir anda, kişinin gücü yettiği halde, kendini kontrdevam

Muhammed (sav) : "Yer ve gök ehli tarafından övülen" manasında, Alemlere rahmet olarak devam

Âraf : Cennetle cehennem arasındaki bölgedevam