Edebiyat Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Edebiyat:
Duygu, düşünce, olay, olgu ve hayalleri insanda heyecan ve hayranlık uyandıracak şekilde güzel ve etkili olarak sözle veya yazıyla anlatma sanatı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Edebiyat:
Olay, duygu ve düşünceyi dil aracılığı ile biçimlendirme sanatı.

Edebiyat ile ilgili benzer terimler:

Tesadüf : Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen devam

Râbıta : Kalbini büyük velilerin kalbine bağlayarak onlardan feyz alma.devam

Gayr-i meşru : İslâmiyet'e uygun olmayan iş ve hareketler.devam

İstitaat (=Müstati Olmak) : Hacca gitme imkânına kavuşmak; hac farizasını yerine getirmek için bedenî, mdevam

Hz. Hamza : Peygamber (sav)' in Uhud savaşında şehid olan ve " Esedullah - Allahındevam

Hayız Kadın : Âdet gören kadın.devam