Edebiyat Akımı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Edebiyat Akımı:
Belli bir tarihsel süreçte edebiyatı, tür ve yazarın milliyeti bakımından herhangi bir ayrım olmadan şekilsel ve içeriksel olarak etkileyen belli üslup, duygu ve düşünce dizisine edebiyat akımı veya edebi akım denir.

Edebiyat Akımı ile ilgili benzer terimler:

Pelteknâme : Kekeleme şiiri. Lisan-i pepeği adı da verilir. Halk edebiyatı nazım şeklidevam

Yan Anlam : Bir sözcüğün gerçek anlamdan çok uzaklaşmadan kelime grubu veya cümle içinde kdevam

Parodi : Ağırbaşlı, ciddi bir yapıtın tümünü ya da bir bölümünü, biçimsel özelliklerdevam

Olay Öyküsü : "Olan ne; bundan sonra ne olacak" gibi sorularla okuru gerilim ve meradevam

Doğalcılık (Natüralizm) : 19. yy sonu ve 20. yy başında etkili olmuştur. Edebiyatta gerçeklik geledevam

Garipçiler : 1941'de Orhan Veli, M. Cevdet Anday ve Oktay Rifat üçlüsü, şiirde varoladevam