Edebiyat Akımı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Edebiyat Akımı:
Belli bir tarihsel süreçte edebiyatı, tür ve yazarın milliyeti bakımından herhangi bir ayrım olmadan şekilsel ve içeriksel olarak etkileyen belli üslup, duygu ve düşünce dizisine edebiyat akımı veya edebi akım denir.

Edebiyat Akımı ile ilgili benzer terimler:

Saki : Su veren, su dağıtan kişi. Divan edebiyatında içki meclisinde şarap sunan kdevam

Çağrışım : Sözcüklerin, düşüncelerin, hayallerin aralarında bulunan benzerlik, bidevam

Kalem Şairleri : Belli bir eğitimden geçerek duygu ve düşüncelerini dizeler hâlinde estetik kadevam

Dibâce : Çoklukla mensur, bazen de mazmun eserlerin başında yer alan ve eserin ydevam

Alegorik : Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamdevam

İçerik : Bir yapıtın ya da sanatsal yaratının içerdiği duygular, düşünceler, imgelerdevam