Edebiyat Akımı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Edebiyat Akımı:
Belli bir tarihsel süreçte edebiyatı, tür ve yazarın milliyeti bakımından herhangi bir ayrım olmadan şekilsel ve içeriksel olarak etkileyen belli üslup, duygu ve düşünce dizisine edebiyat akımı veya edebi akım denir.

Edebiyat Akımı ile ilgili benzer terimler:

Eleştirel Gerçeklik : Toplumsal gerçekleri eleştirel bir yaklaşımla ele alan, insanı toplumsaldevam

Perde : Tiyatro yapıtlarında, oyunun belli başlı bölümlerine verilen ad.devam

Taşlama : Halk edebiyatında bir kişiyi, bir yeri, bir şeyi ya da bir olayı acı, devam

Akd Ü Hall : Düğümleme ve çözülme. Divan edebiyatında nesir bir eseri nazma çevirmeye akd,devam

Kıssa : Kendisinden ahlak dersi çıkartılan özlü ve kısa söz.devam

Hak Aşığı : Pir elinden bade içmiş, dili çözülüp şiir söylemeye başlamış gerçek aşık.devam