Edebiyat Akımı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Edebiyat Akımı:
Belli bir tarihsel süreçte edebiyatı, tür ve yazarın milliyeti bakımından herhangi bir ayrım olmadan şekilsel ve içeriksel olarak etkileyen belli üslup, duygu ve düşünce dizisine edebiyat akımı veya edebi akım denir.

Edebiyat Akımı ile ilgili benzer terimler:

Pitoresk : 1- Durumu ve görünüşü resim konusu olmaya değer söz ya da yazı. 2- İnsadevam

Kat : Anlamla ilgili sanatlardandır. Susmanın söylemekten etkili olacağı yerde devam

Bent : Bir şiirin 4, 5, 6, ... dizeli bölümlerinden her biri.devam

Durak : Hece vezniyle yazılmış şiirlerde dizelerin belli bölümlere ayrıldığı yerldevam

Gizemcilik : Gerçekliğin kesin bilgisinin duyular ve akıl yoluyla değil, sezgiyle ve ruhsaldevam

Oratoryo : Kutsal konuları işleyen, oyun ögesi bulunmayan, bestelenmiş manzume.devam