Edebiyat Akımı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Edebiyat Akımı:
Belli bir tarihsel süreçte edebiyatı, tür ve yazarın milliyeti bakımından herhangi bir ayrım olmadan şekilsel ve içeriksel olarak etkileyen belli üslup, duygu ve düşünce dizisine edebiyat akımı veya edebi akım denir.

Edebiyat Akımı ile ilgili benzer terimler:

Mürsel Mecaz (Düz Değişmece) : Benzetme amacı güdülmeden ya da benzetme ilgisi bulunmaksızın bir sözüdevam

Bab : Bir edebi eserin düzenlenmesinde, konuların ele alınıp işlenmesine gördevam

Hâbname : Bir olay, bir kişiyle ilgili düşünceleri sanki rüyada görmüş gibi anladevam

Sözcük Sanatları : Anlamla ilgisi olmayan, sözcüklerin yazılış ve söyleniş özelliklerine devam

Öğretici Tür : Genel bağlamda öğretme, bilgilendirme amacıyla ortaya konan tüm ürünleri adldevam

İştikrar : Sözle ilgili sanatlardandır. Aynı kökten türeyen veya aynı köke bağlı hardevam