Ebul İz El-Cezeri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Ebul İz El-Cezeri:
D.Ö. 1136-1206
yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Cezeri, İslam medeniyetinin ileri olduğu Doğu Anadolu'da Diyarbakır Artuklu Sarayında 32 yıl başmühendislik yaptı. Burada ilmi çalışmalar yapan Cezeri, aynı zamanda haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama ilmi olan sibernetik ilminin ilk kurucusudur. Zamanla gelişerek bilgisayarların ortaya çıkmasına imkan tanıyan bu bilim dalı, insanlarda ve makinelerde bilgi alışverişi, kontrolü ve denge durumunu inceler. İngiliz nöroloji profesörü Dr. Ross Ashby ancak sekiz asır sonra 1951 senesinde üstün denge durumuyla ilgili bir çalışma ortaya koymuştur. El Cezeri, su saatleri, otomatik kontrol düzenleri, fıskiyeler, kan toplama kapları, şifreli anahtarlar ve robotlar gibi, pratik ve estetik birçok düzeni tasarlayan ve bunların nasıl gerçekleştirileceğini anlatan Kitab-el Hiyal adlı kitabın yazarıdır. Eserde yer alan bütün şekilleri kendisi çizmiş ve renklendirmiştir. 20. asrın başından itibaren batı dünyasında büyük ilgiyle karşılanan bu eser, 1974 senesinde Al Jazaris Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices adıyla Donald R. Rill tarafından İngilizceye çevrildi. Kitabın tercümesine bir önsöz yazan meşhur bilim tarihçisi Prof. White Jr. ise önsözde, birçok keşfin Leonardo da Vinci ve diğerlerinden çok önce Cezeri tarafından yapıldığını belirtmektedir.

Ebul İz El-Cezeri ile ilgili benzer terimler:

Rebiul Evvel : Peygamber Efendimizin doğduğu Kameri ay.devam

Hüsnü Hat : Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatına verilen isim.devam

Râbıta : Kalbini büyük velilerin kalbine bağlayarak onlardan feyz alma.devam

Kaza : Yüce Allah'ın ezelî ilmiyle takdîr ettiği şeylerden her birinin zamanı gelincdevam

Ravi : Peygamber Efendimiz(s.a.v.)'in söz ve fiillerini rivayet eden her kişidevam

Nazariye : Teori. Bilim ya da sanatla ilgili ya da herhangi bir sorunu ilgilendirdevam