ETKB Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak ETKB:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.

ETKB ile ilgili benzer terimler:

Birincil Enerji Girdisi : Birincil enerjinin (örneğin; kömür, petrol, doğal gaz vb.) bir yöntemle tükedevam

Orta Gerilim : 1 kV'dan yüksek olup 36 kV'u geçmeyen gerilim.devam

Abone (Müşteri) : TEİAŞ'ın sözleşmelerinde karşı taraf olan mesken, işletme, bölge, şebekedevam

Konvertör İstasyonu : Belirli bir elektrik formu ya da frekansını istenen diğer bir form ya da devam

Pompajla Biriktirmeli Santral : Rezervuarı pompaj yoluyla kısmen ya da tamamen doldurulan hidroelektridevam

İletken : Elektrik akımının, üreteçten alıcıya ulaşmasını sağlayan tellerdir.devam