ESİ'nin Yük Dağıtım Sorumlusu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak ESİ'nin Yük Dağıtım Sorumlusu:
ESİ tarafından, Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarının işletilmesi için, Üretim Santrallerine yük dağıtıma ilişkin talimatlar vermek üzere yetkilendirilmiş, UKM ve/veya BKM'deki kişi ya da kişiler. Bu pozisyonda, 24 saatlik vardiyalardan oluşan bir çalışma düzeni uygulanacaktır.

ESİ'nin Yük Dağıtım Sorumlusu ile ilgili benzer terimler:

Tüketim : Tüketime esas gerilim kademeleri önündeki müşteri Abone sayaçlarından gedevam

Merkez : Santral, trafo ya da birden fazla çıkış (fider)'den oluşan ve üzerinde idevam

Sözleşme Gücü : Abonenin talebi üzerine çekeceği (tasdikli projesinde kabul edilen ve sözledevam

Marjinal Dağıtım Kapasite Maliyeti : Sisteme ilave edilecek her bir kW için yeni dağıtım tesisleri yatırım maliydevam

Konvertör İstasyonu : Belirli bir elektrik formu ya da frekansını istenen diğer bir form ya da devam

Debi : Birim zamanda belirli bir kesitten boşalan su miktarıdır.devam