ESİ'nin Yük Dağıtım Sorumlusu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak ESİ'nin Yük Dağıtım Sorumlusu:
ESİ tarafından, Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarının işletilmesi için, Üretim Santrallerine yük dağıtıma ilişkin talimatlar vermek üzere yetkilendirilmiş, UKM ve/veya BKM'deki kişi ya da kişiler. Bu pozisyonda, 24 saatlik vardiyalardan oluşan bir çalışma düzeni uygulanacaktır.

ESİ'nin Yük Dağıtım Sorumlusu ile ilgili benzer terimler:

Enerji Tüketicisi : Enerjiyi kendi ihtiyaçları için kullanan gerçek ya da tüzel kişidir.devam

Yüksek Gerilim : 36kV'un üzerindeki gerilim.devam

Enerji Yoğunluğu (İntensity) : Birim hasıla için tüketilen enerji. Enerji sektöründe verimlilik arttıkça devam

Şebeke Genişletilmesi : Teşekkül veya Şirketin, abonelerin artan elektrik enerjisi taleplerini devam

İşletmeye Amade Olma Faktörü : O ay için saat toplamından, o ay içindeki Bakım, Revizyon, Arıza için duruladevam

PPA : Power purchase Agreement. Enerji Alış Sözleşmesi.devam