ENH Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak ENH:
Enerji Nakil Hatları.

ENH ile ilgili benzer terimler:

Brüt Düşü : (Gross head) Bir hidrolik santralda, türbinin kullanabileceği suyun en üsdevam

Baz Yük (Based load ) : Bir zaman periyodu boyunca en düşük yük.devam

Şirket : Görev ve sorumlulukları yasalarla belirtilen, Enerji Elektrik Üretimi vdevam

Su Düzeyi : Su tutma uzunluğu boyunca su düzeyidir.devam

Alınabilir Güç : (Available capacity) İletim tesislerinde herhangi bir kısıt olmaksızın,devam

Global Tüketim : Ulusal, bölgesel ya da sektörel alanlardaki ya da belirli bir tüketim devam