EİH Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak EİH:
Enerji İletim Hatları.

EİH ile ilgili benzer terimler:

Orta Gerilim : 1 kV'dan yüksek olup 36 kV'u geçmeyen gerilim.devam

Yararlı Potansiyel Enerji : Belirli bir ülkede ya da bölgede, belirli bir dönem (genellikle bir yıdevam

Temin Güvenliği : Belli ekonomik koşullarda talep edilen miktar ve kalitede enerjinin gdevam

Enerji Politikası : Üretilen enerjinin dönüşümü, depolanması, dağıtımı,kullanılması ve ulusal devam

Sözleşmeye Bağlanmış Kapasite : BDGT Modülünün bir bölümünü oluşturmayan Üretim Grupları ile ilgili oladevam

Emreamade : Grup, Hat, Trafo, Kesici vd. Teçhizatın arıza, bakım, revizyon gibi durudevam