EF Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak EF:
Enerji Fonu.

EF ile ilgili benzer terimler:

Üretim : Taşkömürü, Linyit, Bitum, Fuel-Oil, Petrol, Benzin, Mazot, Jeotermal, devam

Kullanım Süresi : Santralde bir yılda tüketilen (kWh) enerjinin, aynı yılda santralın uldevam

İletim Kapasitesi : Bir iletim hattının nominal değerlerindeki ilettiği elektrik enerjisidir. (Kdevam

Ekonomik Potansiyel Enerji : Belirli koşullarda ekonomik olarak sağlanabilen hidro-elektrik enerji mikdevam

Lisans : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ya da yetkili bir düzenleyici birim tdevam

KÇGT Ünitesi : Yakıt kullanımında verimliliğin arttırılması için birlikte çalışmaları öngörüdevam