EF Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak EF:
Enerji Fonu.

EF ile ilgili benzer terimler:

Nakil Fazlası Enerji : Sözleşmelerle düzenlenen esaslar çerçevesinde nakil edilen nokta ile alınadevam

Ölçüm : Tarife ölçümleri ve/veya Sözleşme Ölçümleri ve İşletme Ölçümleri.devam

Marjinal Üretim Kapasite Maliyeti : Verilen bir planlama güvenilirlik kriterine dayalı olarak, belirli bidevam

Nominal Değer : Bir, makine, Generatör, trafo; teçhizat vd. malzemenin etiket değeridir. Eldevam

Puant Tüketimi : Bir şebekedeki en yüksek enerji tüketimidir.devam

Küçük İzole Sistem : 1996 yılında tüketimi 2500 GWh'ten az olan ve yıllık tüketimin %5'indedevam