EF Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak EF:
Enerji Fonu.

EF ile ilgili benzer terimler:

Üretim : Taşkömürü, Linyit, Bitum, Fuel-Oil, Petrol, Benzin, Mazot, Jeotermal, devam

Aktif Güç : Elektrik akımı ile aynı fazda olup, iş gören güçtür. Kilowatt (kW) birimdevam

Sistemin Topraklanması : Enerji Sisteminin, jeneratör yıldız noktaları ve transformatör nötür tdevam

Besleme Noktası : Elektrik enerjisinin bir şebekeden diğer bir şebekeye (örnek; sözleşme ildevam

Şebeke Enerjisi : Dağıtım şebekelerinden (elektrik, gaz, ısı ya da basınçlı hava şebekeleri) devam

Saatlik Ani Puant : 24 saatlik günün seçilen puant (gündüz, Akşam şeklinde) saatlerindeki 5'devam