EDF Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak EDF:
Fransız Elektrik Kurumu.

EDF ile ilgili benzer terimler:

Sözleşmeye Bağlanmış Kapasite : BDGT Modülünün bir bölümünü oluşturmayan Üretim Grupları ile ilgili oladevam

TRICEM : Türkiye Güvenilirlik Maliyeti Değerlendirme Modeli.devam

Enerji Yoğunluğu : GSMH başına tüketilen enerji.devam

Merkezi Yük Dağıtım (MYD) : ESİ tarafından Yük Dağıtımın programlanması ve gerçekleştirilmesi ve ilgili devam

Drenaj Alanı : Bir akarsuyun belirli bir noktaya kadar aktığı yatay yeryüzü alanıdır.devam

Isı Tüketim Oran : (Hate rate) 1 kw-h enerji üretimi için tüketilen ısı (kcal / kwh).devam