Düğüm Noktası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Düğüm Noktası:
Yörünge hareketi yapan bir gökcismine ait yörüngenin ekliptiği veya yörünge merkezinden geçen ve bakış doğrultusuna dik olan düzlemi kestiği iki noktadan biri.

Fizik Terimi Olarak Düğüm Noktası:
Farklı kaynaklardan çıkıp aynı anda bir tepe ve bir çukurun oluşturduğu olay.

Düğüm Noktası ile ilgili benzer terimler:

Güneş Sabiti : Bir yüzeyin sahip olduğu radyasyon sabiti.devam

Ses üstü(ultrasonic) dalgalar : İşitilebilir mertebenin üstünde frekansları olan boyuna dalgalardır.örndevam

Özel göreliliğin ikinci postülası : Boşlukta ışığın hızı, kaynağın veya gözlemcinin bulunduğu çerçeveden bağımsız olarakdevam

Yansıtmalı teleskop : Objektif olarak aynaların kullanıldığı teleskoplardevam

Atom Numarası : Bir atomun çekirdeğindeki toplam proton sayısı veya atomun nötr durumundakidevam

Frekans(f) : Belirli bir zaman diliminde tekrarlanan olayların şayisidir. Periyodundevam