Düğüm Noktası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Düğüm Noktası:
Yörünge hareketi yapan bir gökcismine ait yörüngenin ekliptiği veya yörünge merkezinden geçen ve bakış doğrultusuna dik olan düzlemi kestiği iki noktadan biri.

Fizik Terimi Olarak Düğüm Noktası:
Farklı kaynaklardan çıkıp aynı anda bir tepe ve bir çukurun oluşturduğu olay.

Düğüm Noktası ile ilgili benzer terimler:

Filozof : Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsdevam

Hız : Bir cismin konumunun birim zamandaki değişim miktarıdır. Hız, vektörel büdevam

Esnek olmayan çarpışma : Momentumun korunduğu halde toplam kinetik enerjinin korunmadığı çarpışmadır.devam

Girişim : Frekansları birbirine yakin iki dalganın genliklerinin üst üste gelmesdevam

Yayınım spektrumu : Atomun ısı veya elektrik akımı verilerek ortama değişik dalga boylarını ydevam

Sigorta : Devreden geçen akımın belli bir sınırın üstüne çıkması duru- munda akımı kdevam