Düğüm Noktası Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Düğüm Noktası:
Yörünge hareketi yapan bir gökcismine ait yörüngenin ekliptiği veya yörünge merkezinden geçen ve bakış doğrultusuna dik olan düzlemi kestiği iki noktadan biri.

Fizik Terimi Olarak Düğüm Noktası:
Farklı kaynaklardan çıkıp aynı anda bir tepe ve bir çukurun oluşturduğu olay.

Düğüm Noktası ile ilgili benzer terimler:

Batarya : Birçok aygıtın bir araya getirilerek belirli biçimde eklenmesiyle oluşan adevam

Türbin : Elektrik santrallerinde akan su veya buhar gücüyle jeneratörü döndürendevam

Skaler Büyüklük : Yönü veya doğrultusu olmayan, sadece miktar belirten niceliktir.devam

Evrensel çekim yasası : F = G*M1*M2/ r2, denklemdeki F evrendeki bir cisme etki eden kuvvet, Gdevam

Isı Sığası : Bir miktar maddenin sıcaklığını birim sıcaklık kadar değiştirmek için gerekli devam

Entropi : Bir sistemin derecesini belirten bir ölçü. Termodinamiğin ikinci yasası izodevam