Drenaj Alanı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Drenaj Alanı:
Bir akarsuyun belirli bir noktaya kadar aktığı yatay yeryüzü alanıdır.

Drenaj Alanı ile ilgili benzer terimler:

Toptan Satış Fiyat Tarifesi : MAMS tarafından her yıl Büyük Ölçekli Besleme Noktalarında belirlenen enedevam

Sistem Yük Faktörü (Yıllık) : Bir enerji sisteminin yıllık ortalama yükünün aynı yıl içindeki maksimumdevam

Bozucu Etki : Enerji Sisteminde ani olarak meydana gelen, bir üretim kaybından, yük devam

Emre Amadelik Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam

Al : Enerji üreticisinin "al ya da öde" yakıt sözleşmesindeki, MAMS ile üzedevam

NGS (National Grid System) : (Ulusal Kablo Şebekesi Sistemi.) (USS)devam