Double-Hop Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uydu Terimi Olarak Double-Hop:
Çift atlama; 2 anten sistemi merkezi bir Yer istasyonu üzerinden haberleşiyorsa Sinyal Double-Hop yapar. A istasyonundan uyduya, uydudan merkezi yer istasyonuna 1 HOP, Merkezi yer istasyonundan uyduya ve ordan B istasyonuna 1 HOP. Toplamda 2 HOP.

Double-Hop ile ilgili benzer terimler:

RPM ? Revolutions Per Minute : Dakikada devir sayısıdevam

Threshold : Uydu alıcısının hassasiyetini gösteren ölçüdür. Değer ne kadar düşükse o kadevam

Coaxial Cable : Koaksiyel Kablo; uydu haberleşme iç birimleri arasında ya da dış birimledevam

Compression (Sıkıştırma) : Kullanılan bant genişliğinin azaltılması, en etkili şekilde kullanılması devam

Ka-Band : Frekans spectrumunda 18 ? 31 Ghz band aralığındaki frekansları temsil ededevam

Frequency : Frekans. Periyodik bir işaretin bir saniyedeki tekrarlanma sayısını ifdevam