Döner Yedek (Spinning reserve) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Döner Yedek (Spinning reserve):
Bir ünitenin, sistem yük talebinin ani artması veya üretim sisteminde başka bir ünitenin devre dışı olması durumunda birkaç saniye içinde sisteme yük verebilecek durumda hazır tutulması.

Döner Yedek (Spinning reserve) ile ilgili benzer terimler:

Orta Gerilim : 1 kV'dan yüksek olup 36 kV'u geçmeyen gerilim.devam

Güvenilirlik (Reliability) : Elektrik üretim sisteminin tüketiciye kesintisiz olarak istenen miktardevam

İletim Kapasitesi : Bir iletim hattının nominal değerlerindeki ilettiği elektrik enerjisidir. (Kdevam

Taşkömür : Siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 3devam

GWh : Milyon kwhdevam

İleriye Dönük Tahmin Yöntemi (Prospektif Tahmin) : Geleceğe ilişkin çeşitli sayısal tahminlerden oluşan bir yaklaşımdan yararldevam